1/8/2020

Driftstörning på värmeverket 8 jan 2020

Den 8 januari 2020 har vi en pågående störning som gör att det ryker väldigt mycket från värmeverket och där röken når Rättviks samhälle.

Röker beror på att den stora biobränslepannan håller på att tändas och veden är väldigt svårtänd. Vi hoppas att problemen åtgärdas så snart som möjligt.