Priser och ROT-avdrag

Fjärrvärmeavgifter år 2017 för Villaägare

Hela prislistan i pdf (läs under Villakund)PDF

Kostnadsjämförelse i pdf.PDF

Avser villaägare med förbrukning upp till 50 000 kWh.

Avgifter, inklusive moms

Vid en energiförbrukning överstigande 30 000 kWh/år och upp till 50 000 kWh/år justeras anläggningsavgift och fast årlig avgift med hänsyn till fastighetens effektbehov.


Villa med förbrukning mindre än 30 000 kWh

Fast årlig avgift 6 812 kr

Förbrukningsavgift 53 öre/kWh

Anlägggningsavgift 84 975 kr


Villa med förbrukning högre än 30 000 kWh

Fast årlig avgift 454 kr x E-värdet*

Förbrukningsavgift 53 öre/kWh

Anläggningsavgift 84 975 kr


* Beräkning av E-värdet
E(kW) = Normalårskorrigerad förbrukning (kWh) / 2000 h

Normalårskorrigerad förbrukning är medeltalet av de två senaste kalenderåren, eller om abonnenten inte varit ansluten i två år, de senaste hela kalenderåren.


Genomsnittlig kostnad för villa i Rättvik år 2015, inklusive moms

Årsförbrukning 22 500 kWh/år

Fast avgift 6 812 kr

Rörlig avgift* 11 925 kr

Beräknad årskostnad 18 816 kr

Genomsnittspris 84 öre/kWh

*Rörlig avgift: 55 öre x 22 500 kWh = 11 925 kr


Åtagande och utförande vid installation

Rättviks Energi AB åtar sig att utföra och installera servisledningar och värmeväxlare (fjärrvärmecentral), på lämplig plats i din fastighet. Vanligtvis i befintligt pannrum.
Avinstallation och uttransport av panna eller oljetank ingår inte, men kan utföras mot avtalat pris.

Fjärrvärmecentralen överlåts till fastighetsägaren efter att den tagits i drift.
Rättviks Energi AB äger ledningarna till servisventiler och värmemängdsmätare.


ROT- avdrag

Du har möjlighet att nyttja ROT-avdraget när du installerar fjärrvärme i din villa. Det innebär att avdrag på halva arbetskostnaden kan göras. ROT-avdraget kan vara max 50 000 kr per person och år. 


Läs mer om ROT-avdraget på Skatteverkets hemsida härexternal link, opens in new window